ราคาทําเลสิก

ราคาทําเลสิก

สถานที่ในการทำเลสิคที่ดี ควรเลือกอย่างไร ให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

  • Isaac Diaz
  • posted on
  • Comments Off on สถานที่ในการทำเลสิคที่ดี ควรเลือกอย่างไร ให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด
ปัญหาเรื่องของสายตาสั้น สายตายาว หรือสายตาเอียง